Ne kazandırır?

Katılımcılar arasında koçlukla ilgili olası bilgi farkları dengelendikten sonra “Takım Koçluğu”na girilir. Burada “takım ve takım dinamikleri” hakkında kilit bilgileri edinir, formel olan ya da olmayan farklı yapılar içinde oluşturulması amaçlanan takımların yapılarını analiz etmeyi öğrenirler, “Takım” oluşum ve çalışma süreçlerinde,“4B Takım Koçluğu” sistemine özgü “MOZAİK Süreç Yöntemi” ni kullanmayı öğrenirler, “Takım Koçluğu Parametreleri” hakkında bilgi ve deneyim sahibi olurlar.