Neden 4B Takım Koçluğu?
Gerek iş yaşamında, gerek sosyal yaşamda başarı, kolektif çalışmadan geçer. Bireyler ne kadar yetenekli ve güçlü olursa olsun bir araya geldiklerinde eşgüdüm içinde çalışmayı başaramazlarsa alınan sonuç da düş kırıklığından öteye gidemez.

4B Takım Koçluğu, gerek analizlerde, gerek çözüm üretiminde dördüncü boyutu -her şeyin zaman içindeki değişimini- sürekli olarak göz önünde bulunduran “diyalektik” bir sistemdir. Analiz ve sentezin tüm adımlarında ve pratiklerindekendine özgü“MOZAİK Süreç Yöntemi”ni uygular.